NORGES SJAKKFORBUND
NSF
Terminliste
Sjakkontoret
Sentralstyret
Håndbok
Skjemaer
Sjakkreglene
NV Grand Prix
NGP
Norsk Sjakkblad
Seriesjakken
Resultater
Seniorsjakken
Norsk rating
FIDE-rating
Alle sjakklubber
Kretser
Kontakt
Søk
USF
Terminliste
Nyhetssider
Barnas Grand Prix
Håndbok
Skjemaer
Medlemstall
Frifond 2005
Info og regler
skjema
Lokallag
Kretser
Jentesjakk
Linker
Link1
Link2
Link3
Link4
Flere linker.....

 

Styrets mandat
Medlemmer
President
Visepresident
Kasserer
Turn. sjef
Styremedlemmer
Varemedlemmer
USFs leder

Referater
Referater

Møteplan
1. møte 13. aug 05
2. møte 14. sept 05
3. møte 12. okt 05
4. møte 24. nov 05
5. møte
6. møte

7. møte

Spørsmål
Spørsmål til styret

Intern webside

Sentralstyret: Neste møte i Sentralstyret 14. september 2005.

Referat fra Sentralstyremøte nr. 3
Referatet fra Sentralstyrets 3. møte i 2005-06 er nu tilgjengelig fra referathjemmesiden. (31.10.05/bk)

Nytt fra Sentralstyremøte nr. 2
Referatet fra Sentralstyrets 2. møte i 2005-06 er nu tilgjengelig fra referathjemmesiden.  (31.10.05/bk)

Nytt fra Sentralstyremøte nr. 1
Referatet fra Sentralstyrets 1. møte i 2005-06 er nu tilgjengelig fra referathjemmesiden.   (31.10.05/bk)

Det nye Sentralstyret
NSFs sentralstyre 2005-2006 består av: president Torstein Bae (SK av 1911), Jan Berglund (Tromsø), kasserer Helge Nordahl (Black Knights), turneringssjef Øistein Yggeseth (Asker SK), leder av eliteutvalget Roaul Abrahamsson (SK av 1911), styremedlem Kenneth Gvein (OSS), leder av USF Stig Gabrielsen. Varamedlemmene er Frode Wiggen (Stavanger SK) og Øystein Hole (ASKO). (22.07.05/bk)

Nytt fra Sentralstyremøte nr. 4
Styremøte nr 4 i perioden 04/05 ble avholdt 29. januar. Noen punkter:
- Sverre Johnsen, OSS og Egil Arne Standal, Ørsta, ble utnevnt til forbundsdommere, mens Erling Skjelstad, SMPOAÅ, ble utnevnt til kretsdommer.
- Dommerreglementet ble endret, slik at RU fra nå av skal utnevne dommere.
- Norge deltar kun i EM for lag i Gøteborg i juli/august dersom det lykkes NSF å hente inn eksterne midler.
- Det vil bli arrangert lederkonferanse i september/oktober 2005.
Det fullstendige referat finner du i venstre kolonne. (21.02.05/tb)

Nytt fra Sentralstyremøte nr. 3
Noen punkter fra styremøte i NSF 16/11-04:
- Abonnementspris for Norsk Sjakkblad ble satt til kr 200 for 2005.
- Fra 2006 spilles NM-finalen i begynnelsen av juni.
- Det vil bli avholdt forbundsdommerseminar i løpet av 2005.
- Styret var positive til et initiativ fra Victor Hansen om å arrangere et kurs for arrangører høsten 2005.
Det fullstendige referat finner du i venstre kolonne.

Nytt fra Sentralstyremøte nr. 2
Fra styremøtet 7. oktober kan nevnes:
- Resultatet for 2004 blir bedre enn forventet på første styremøte grunnet momsrefusjon fra staten.
- Det ble vedtatt å etablere en klubbpakke med brett, brikker, klokker og annet relevant materiell. Dette for å gi klubbene og kretsene rimelig og godt sjakkmateriell.
- Det er flere lag i seriesjakken enn i forrige sesong, 102 mot 97.
Les det fullstendige referatet i venstre kolonne. (17.10.04/tb)

Nytt fra Sentralstyremøte nr. 1
På det første møtet i styret skjedde blant annet følgende vedtak:
 > Seriesjakken:Reglementet for lag-NM finalen vil ikke bli endrett i 2004-05 men et utvalg vil arbeide på saken med sikte på eventuelle endringer i 2005-06.
 > Organisasjon: For at styrke kontakten til klubber og kretser oppnevnte styret oppnevnte en rekke regionale kontaktpersoner. Der er: Torstein Bae (øst og sør), Frode Wiggen (sydvest), Helge Nordahl (vest og nord) og Tom R. Evensen (midt).
 > Et "NM i hurtigsjakk for seniorer" avvikles i desember i Oslo som en prøveordning.
 > Torstein Bae ble oppnevnt til ny delegat i FIDE. (24.08.04/bk)  

Arbeidsutvalget
Den teknologiske utvikling (e-post) har gjort at saker, som det tidligere var naturlig at overlate til AU, i dag behandles direkte via e-post av hele Sentralstyret. Aktiviteten i AU er derfor innstilt inntill annet beslutt foreligger. (19.08.04/bk)

Sponsorer
Sponsorer
Sponsorer
Sponsorer
Sponsorer
 
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NSF - Design